Hallo menswezen!

Kleine update: ik werk nog maar heel part-time als tekstschrijver en sowieso alleen in de winter. Van april tot eind oktober run ik het Haagse Klimbos en Bureau Buitenlucht. In de winter pak ik met veel plezier een leuke tekstklus. De website onderhoud ik niet meer actief. Beter bel je gewoon even om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Dank.

Vanaf hier alles oud 🙂 >>

Hedde op Scherp hier, tekstschrijver, conceptontwikkelaar en uitvinder van de letter B. Vanuit Den Haag help ik opdrachtgevers met het overtuigen van mensen. Ik lok cultuurbarbaren het theater in, wek interesse in zinnige producten en diensten, creëer draagvlak en prikkel de nieuwsgierigheid.

Heeft u een duidelijk doel met uw boodschap? Heeft u zelf geen gouden pen? In vredesnaam, huur dan een goede tekstschrijver in!


⚡️ Laatste werk

Innovation Warriors. In het Engels voor de verandering. En een stijltje wat ik nog niet eerder ut mijn mouw schudde. Puntig, staccato, met een ondertoon van poetry slam. I Like It!