Hallo menswezen!

Hedde op Scherp hier, tekstschrijver, conceptontwikkelaar en uitvinder van de letter B. Vanuit Den Haag help ik opdrachtgevers met het overtuigen van mensen. Ik lok cultuurbarbaren het theater in, wek interesse in zinnige producten en diensten, creëer draagvlak en prikkel de nieuwsgierigheid.

Heeft u een duidelijk doel met uw boodschap? Heeft u zelf geen gouden pen? In vredesnaam, huur dan een goede tekstschrijver in!


⚡️ Laatste werk

Innovation Warriors. In het Engels voor de verandering. En een stijltje wat ik nog niet eerder ut mijn mouw schudde. Puntig, staccato, met een ondertoon van poetry slam. I Like It!